Versenytárselemzés

A képzés célja:
A vállalatok egyik legnagyobb mulasztása, hogy vagy egyáltalán nem mérik fel a konkurenciát, vagy nem kellően megalapozott piaci információk alapján döntenek az egyes termékek bevezetéséről, akciók indításáról. Ez viszont komoly költségeket és árversenyt indukálhat, ami negatív irányba befolyásolhatja a vállalkozás
jövedelmezőségét. A képzés során a résztvevők elsajátítják mindazon megközelítéseket, amelyek segítségével elemezhetik a versenytársak termékeit/szolgáltatásait, és amelynek köszönhetően piaci előnyre tehetnek szert a versenytársakkal szemben.

A képzés időtartama: 24 óra

A képzés tematikája:
  I. Piacelemzés
        a. Differenciálódás
        b. Szegmentáció
        c. Koncentráció
        d. Marketing mix
  II. Konkurencia elemzés
        a. Marketing stratégiák
        b. Húzótermékek
  III. Cégvizsgálat
        a. SWOT elemzés
        b. BCG mátrix
        c. Kulcsmutatók
  IV. Duplázódás
        a. Dupla profit elérése
        b. Akciótervek