Motívumponttechnika tréning

A képzés célja:
A tréningen a résztvevők megismerik motívumpontokat, amely alapján az emberekben a döntéshozatali mechanizmus működik. Ezek ismeretében egyrészt jobban megértik a másik személy cselekedete mögött meghúzódó okokat, célokat, másrészt a motívumpontokhoz kapcsolódó szavak, kifejezések használatával könnyebben elérik saját céljaikat és hatékonyabban befolyásolnak másokat.

A képzés időtartama: 24 óra

A képzés tematikája:
  I. Motivációs alapok
        a. Pareto elv a gyakorlatban
        b. Önkorlátozó hiedelmek
  II. Szükségletek felmérése
        a. Szükségletek kialakulása – Szükségletpiramis
        b. Haszonérvelés
  III. Motivumpontok
        a. 7 motívumpont megismerése
        b. 7 motívumpont a szükségletpiramis szintjeihez kapcsolva
  IV. Motívumpontok szavai
        a. Motívumpontokhoz kapcsolt kifejezések
        b. Erősítő (pozitív) és csökkentő (negatív) kifejezések
        c. Vágy vagy félelem felerősítése a beszélgetés során
        d. „Mestermondat” kialakítása
  V. Helyzetgyakorlatok